رفته خونه دوست دخترش و ترتیبشو میده عالیه تایمش هم بالاست (ایران – ایرانی –